Go Sushi

1411 S.Milton RoadFlagstaff, AZ 86001
24 Reviews (3.5)
Order Min: $5.00 Fee: $2.00 - $3.00

(928) 440-5001