Kabuki Japanese Steakhouse & Sushi Bar

461 n. main stLogan, UT 84321
9 Reviews (4.78)
Order Min: $5.00 Fee: $2.99 - $4.99

(435) 535-3119