Go Sushi

1411 S.Milton RoadFlagstaff, AZ 86001
20 Reviews (3.5)
Order Min: $10.00 Fee: $1.00 - $3.00

(928) 440-5001