Go Sushi

1411 S.Milton RoadFlagstaff, AZ 86001
23 Reviews (3.57)
Order Min: $5.00 Fee: $1.00 - $2.50

(928) 440-5001