Kabuki Japanese Steakhouse & Sushi Bar

461 n. main stLogan, UT 84321
32 Reviews (4.0)
Order Min: $5.00 Fee: $3.99 - $5.99

(435) 535-3119